Поширення інформації про проект REHAB в рамках міднародної академічної мобільності Еразмус+

З 21-го по 25-е червня 2021 року у Вищій державній школі імені Папи Івана Павла ІІ на факультеті наук про здоров’я м. Біла Подляска (Польща) проходили стажування доцент кафедри ФТіЕТ ЛДУФК імені Івана Боберського Богдан Крук та викладач цієї кафедри, здобувач Наталія Росолянка. Стажування проходило в рамках міжнародної кредитної програми мобільності Еразмус+ (КА 107).

Програма проходження стажування передбачала зустрічі з керівником секції міжнародної співпраці Агнєжкою Каліжчук, керівником кафедри фізіотерапії Йоанною Бай-Корпак а також студентами та професорсько-викладацьким складом факультету наук про здоров’я.

Також, доцентом Богданом Круком були проведені он-лайн чотири лекції для студентів факультету наук про здоров’я відділу фізіотерапії. Варто зауважити, що був представлений досвід ЛДУФК імені Івана Боберського в підготовці як бакалаврів, так і магістрів факультету фізичної терапії та ерготерапії  впроваджений в рамках проекту«Інноваційна реабілітаційна освіта - запровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) No 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP програми Erasmus +, що фінансується Європейським Союзом 

Викладач , здобувач Наталія Росолянка презентувала проект REHAB студентам та академічним працівникам.

Дякуємо Вищій державній школі імені Папи Івана Павла ІІ за запрошення та активну співпрацю.

 

Dissemination of information about the REHAB project in the framework of Erasmus + International Staff mobility.

From June 21 to 25, 2021 at the Pope John Paul II State School of Higher Education at the Faculty of Health Sciences in Biala Podlaska (Poland) were internships associate professor,  Bohdan Kruk (Staff mobility for teaching)  and a teacher Nataliia Rosolianka (Staff mobility for training)  of Physical therapy & Occupational therapy  department of I. Boberskyj LSUPC,. The internship took place within the framework of the Erasmus + Program : International Credit Mobility Staff mobility between Program and Partner   Countries (KA 107).
The internship program included meetings with the head of the international Office Agnieszka Kaliszuk, the head of the physiotherapy department, as well as students and faculty of the Faculty of Health Sciences.
Also,  Associate Professor Bohdan Kruk gave four online lectures for students of the Faculty of Health Sciences of the Department of Physiotherapy.
The experience in training both bachelors and masters of the Physical Therapy and Occupational Therapy Faculty of Ivan Boberskyj Lviv  State University of Physical Culture  implemented within the framework of the project Innovative Rehabilitation Education -Introduction of new master degree programs in Ukraine” (REHAB) No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP of the Erasmus + program, funded by the European Union was presented.
The REHAB project was presented by a teacher Nataliia Rosolianka   to students and academic staff.
We thank the Pope John Paul II State School of Higher Education for the invitation and active cooperation.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back