Представлення результатів міжнародної зустрічі в Каунасі на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії

На засіданні кафедри фізичної терапії та ерготерапії доцент Ціж Любов Михайлівна представила результати робочої зустрічі партнерів проекту програми  ЄС Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)», яка відбулась 21-26 жовтня у місті Каунас на базі Литовського університету спорту.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського на цій зустрічі представляли доценти Любов Ціж, Катерина Тимрук-Скоропад та провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Мар’яна Бабич.

Ціж Любов поділилась з викладачами кафедри інформацією про організацію підготовки фізичних терапевтів у Литовському університеті спотру, вимоги до підготовки магістерських робіт, організацію клінічної практики студентів. Цікавою була інформація про пройдене викладачами стажування, участь у низці лекційних та практичних занять, відвідування науково-дослідного університету та сучасної бібліотеки.

Любов Михайлівна проінформувала про стан закупівлі реабілітаційного обладнання для українських університетів у рамках проекту. Також було представлено особливості нового адаптованого до європейських стандартів дворічного навчального плану підготовки магістрів з фізичної терапії, що  запроваджений з цього навчального року в університетах-партнерах проекту.

Викладачі кафедри жваво долучились до обговорення результатів робочої зустрічі у Каунасі.  Особливий інтерес викликали план майбутніх заходів для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри фізичної терапії та ерготерапії та планування кроків для подальшого залучення студентів до процесу навчання в рамках проекту.

Presentation of the results of the international meeting in Kaunas at the Physical therapy and occupational therapy Department

At the meeting of the Physical Therapy and occupational therapy Department, Associate Professor Liubov Tsizh presented the results of the working meeting of the partners of the EU Erasmus + program: Project “Innovative Rehabilitation Education - Introduction of New Master Degree Programs in Ukraine” (REHAB) held on October 21-26 in Kaunas, Lithuanian Sports University.
Tsizh Liubov shared with teachers of the department information about the organization of training of physical therapists at the Lithuanian Sports University, requirements for preparation of master's works, organization of clinical practice of students. Interesting was the information about the traineeship, the participation in a number of lectures and practical classes, the visit to the research department of university and the modern library.
Associate Professor Liubov Tsizh informed about the state of purchase of rehabilitation equipment for Ukrainian universities within the project. The features of the new two-year Master's Degree Program in Physical Therapy, introduced since this academic year at the Ukrainian partner universities of the project, were also presented .
The lecturers of the department joined in discussing the results of the Kaunas meeting. Of particular interest were the plans for future activities to improve the teaching staff of the Physical Therapy and occupational therapy Department and to plan steps for further involvement of students in the learning process within the project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back